Obnovitelné zdroje

Kotle


Kotel na tuhá paliva

Dnešní kotle na tuhá paliva mají vysokou účinnost a k životnímu prostředí jsou šetrné.  Výhodou kotlů na tuhá paliva je, že se dostanete s pořizovacími a provozními náklady příjemně nízko, nepříjemná je manipulace s palivem a musíte počítat s nutným místem na uskladnění paliva.


Kotle na dřevo

Hodně rozšířený druh kotle je dnes kotel na dřevo. Jeho obrovskou výhodou je dlouhodobě nízká cena dřeva. V případě automatizovaného kotle přibyde mezi výhody i snadná obsluha.


Zplyňovací kotle na dřevo
V keramickém spalovacím prostoru probíhá zplynování dřeva (obrácené hoření). Následně dochází ke spalováním dřevního plynu, a tím je zaručeno optimální vyhoření všech spalitelných látek. Ventilátorem je dodáván vzduch. To způsobuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování.


Výhody kotlů na dřevo:

 • účinnost větší než 90 %
 • spadají do 4. nebo 5. emisní třídy.
 • Dřevo je obnovitelný zdroj energie a jeho vůně prosytí váš prostor.

 

Varianty kotlů:

 • zplyňovací kotel na dřevo s ručním přikládáním
 • kombinované kotle na dřevo a pelety.
 • kotle na dřevo a uhlí


Pokud vyměňujete starý kotel za nový, pak u prvních dvou možností můžete získat i dotace na nový kotel.


Kotle na pelety
Mezi nejmodernější kotle patří kotle na pelety s automatickým zapalováním paliva. Dávkování probíhá pomocí šnekového dopravníku a zásobníku na pelety o objemu daž 300L, nejpohodlnější je však velké silo, kde uskladníte pelety na velkou část topné sezóny. K tomu je nutné použit zařízení pro automatické doplňování pelet.
Pelety se drží stabilně pod cenami elektřiny a plynu. Kotel na pelety s automatickým podavačem je schopný se sám zapálit a dokonce si i sám nadávkovat palivo. Drží stabilní teplotu a je možné ho regulovat i na dálku mobilem.
Většina kotlů na biomasu splňuje Ekodesign a je možné je zařadit do dotačních titulů: Nová zelená úsporám nebo Kotlíková dotace a  spadá do 5. emisní třídy.
Tepelná čerpadla


Tepelná čerpadla jsou jedním ze zdrojů tepla pro ohřev vody a zejména vytápění. Vysoké technická úroveň dnešních tepelných čerpadel se stala rovnocenným zdrojem tepla jako klasické kotle, ale vyznačují se výrazně úspornějším provozem.


Výhody tepelných čerpadel:

 • Vysoká úspora energie
 • Velmi pohodlné vytápění a ohřev vody
 • Ohled na životnímu prostředí
 • Velmi tichý chod tepelného čerpadla
 • Špičková kvalita
 • Vynikající parametry


Vysoká úspora energie

Běžné způsoby vytápění zajištěné plynovými nebo elektrickými kotly dosahují vysokých nákladů na energie za rok. Tepelná čerpadla naproti tomu získávají teplo z okolního prostředí (ze vzduchu, ze země). Pouze malou část energie spotřebovávají pro svůj provoz, především na běh kompresoru, díky čemuž se dostáváme ne ceny nižší než poloviční.


Pohodlné řešení vytápění
Moderní tepelná čerpadla je možné instalovat i na stávající rozvody s radiátory, tzn. že se vyhnete dalším investicím.
Některá tepelná čerpadla umožňují jejich vzdálený dohled pomocí internetu což významně snižuje četnost výjezdů servisního technika k Vám domů – tedy opět úspora provozních nákladů.


Šetrnost vůči životnímu prostředí
Pro ochranu životního prostředí, nabízí tepelná čerpadla preferovaný zdroj tepla, protože životní prostředí zatěžují podstatně méně než jiné zdroje. Naše systémy umožňují také kombinovat a optimálně řídit další zdroje tepla, jako jsou solární systémy, krbové teplovodní vložky a běžné kotle. Dosahované úspory se tak ještě zvyšují.


Špičková kvalita
Dodáváme tepelná čerpadla tradiční švédské firmy Regulus CTC, které mají certifikáty s garancí správně udávaných parametrů. Tepelná čerpadla mají dlouhou životnost a patří mezi evropskou špičku.


Vynikající parametry

 • Teplota výstupní vody až +65 °C
 • Ohřev i při nízkých venkovních teplotách (-22 °C)
 • Energetický štítek nejvyšší hodnoty A+++
 • Kompaktní provedení – uzavřený chladivový okruh, snadná montáž
 • Velmi tichý chod tepelného čerpadla


Dlouhodobá péče o zákazníka
Jsme Vám nablízku, kdykoliv budete potřebovat odbornou pomoc, nabídku nebo realizaci.

 • Druhy tepelných čerpadel
 • Tepelná čerpadla vzduch/voda - získávají energii z venkovního vzduchu.
 • Tepelná čerpadla země/voda - získávají energii ze země (jsou nezávislá na okolní teplotě vzduchu).
  Spolupracujeme se sofistikovanou firmou v oblasti vrtů - pro vaše čerpadlo zěmě/voda zajistíme kompletní dokumentaci včetně vodoprávního řízení.